Saturday , August 17 2019
Breaking News
You are here: Home / Hataw Lifestyle / Buwan ng Wika opisyal na binuksan sa Maynila
Buwan ng Wika opisyal na binuksan sa Maynila

Buwan ng Wika opisyal na binuksan sa Maynila

“KAPAG naglalaho ang isang wika, tila may isang tahanan o kamalig ng ating alaala at tradisyon ang mawa­wala at ‘di na mababawi kailanman.”

Ito ang diwa ng pahayag ni Pambansang Alagad ng Sining at Tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) Virgilio Almario, kaugnay ng nalalapit na pagdiri­wang ng Buwan ng Wika, na may te­mang Wikang Katutu­bo: Tungo sa Isang Bansang Filipino

Kasunod ng pag­tata­as ng watawat sa lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Francisco “Isko More­no” Domagoso, iniha­yag ni Almario, “sa kasaysayan ng pagdi­riwang natin ng Buwan ng Wika, ito na marahil ang unang pagkaka­taon na ipinagbubunyi din natin ang ating mga katutubong wika, hindi lámang ang wikang Filipino. Bakit natin ito ginagawa? Dahil nais nating pagpugayan at patunayan na maha­lagang bahagi ng ating pagkabansa ang 130 katutubong wika sa Filipinas.”

Aniya, “ang wika po kasi ang una at pangu­nahing pamanang pang­kul­tura ng sangkatauhan. Ito ang nagbibigay artiku­lasyon sa ating nakaraan, sa ating kasaysayan ng mga tagumpay at pagka­bigo. Nása wika ang yaman ng ating naka­raang hitik sa katutubong karunungan. Kung hindi natin ito aalagaan, ma­nga­nganib ito; at kung pababayaan, maaari pang maglaho nang tuluyan.”

Binigyan-diin ni Al­mario, ang mga katutu­bong wika—mulang Ivatan hanggang Manda­ya gaya ay niyayakap ng wikang pambansa upang matupad ang hangarin na makabuo ng isang wikang pambansa na tunay na ingklusibo.

Sa pamamagitan uma­no ng pag-ambag ng mga katutubong wika ay nais din tiyakin na mananatili itong masigla at ginagamit nang masi­gasig sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan.

Aniya, “ang pagtata­as ng watawat ay simbolo sa ating panata na panga­lagaan ang ating mga katutubong wika.

“Binibigyan táyo ngayon ng pagkakataon sa buong buwan ng Agosto na paglingkuran ang ating mga katutu­bong wika, pagkakataon para paglingkuran ang ating mga kababayan. Tulad ng ginawa nating “maagang” pagsisi­mula ng Buwan ng Wika, nawa’y mahigitan natin ang buwan ng Agosto sa pagpapa­malas ng ating pag-ibig sa sariling wika.

“Dahil wala nang hihigit pa sa pagka­dalisay at pagkadakila sa pag-ibig sa sariling katutubong wika,” pagwawakas ni Alma­rio.

Sa kanyang talum­pati, binigyang diin naman ni Moreno na hindi dapat na tuwing Agosto lamang kini­kilala ang wikang Fili­pino kundi palagi itong isaisip ng bawat mama­mayang Filipino.

Hinikayat rin ni Moreno ang mga taga-Manila City Hall na sa kanila magsimula ang pagpapalaganap ng kasaysayan dahil maya­man nito ang lungsod ng Maynila.

About hataw tabloid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top