Sunday , October 20 2019
Breaking News
You are here: Home / Hataw Lifestyle / Hasaan 7 sa Agosto na
Hasaan 7 sa Agosto na

Hasaan 7 sa Agosto na

INAANYAYAHAN ng Departa­mento ng Filipino, Sentro sa Salin at Araling Salin ng Uni­bersidad ng Santo Tomas at ng Komisyon sa Wikang Fili­pino ang lahat ng mga taga­salin, nais matutong magsalin, mga guro ng pagsasalin at mga guro ng wika at kultura pati na ang mga pablisyer, mga kompanya sa wika at mananaliksik na dumalo sa Hasaan 7: Pam­bansang Kumperensiya at Kongre­so sa Pagsasalin na gaga­napin sa 5-7 Agosto 2019 mula 8:00 am hang­gang 5:00 pm sa Thomas Aqui­nas Research Center Auditorium ng UST. 

Ilan sa mga pangunahing tagapagsalita sina Virgilio Almario, Fortunato Sevilla III, Galileo Zafra, Michael Coroza, Voltaire Villanueva, Jayson Petras, Arthur Casanova at Rolando Bernales.

Bilang pagdiriwang sa Pandaigdigang Taon ng mga Wikang Katutubo,  nakatuon ang Hasaan 7 sa temang “Ang Papel ng Pagsasalin sa Interak­tibong Ugnayan ng Wikang Pambansa at mga Wikang Katutubo.”

Tatalakayin sa kumpe­rensiya ang kahalagahan ng pagsasalin sa pagkilala sa multikultural na realidad ng wikang Filipino, ang iba’t ibang karanasan sa pagsasalin mula sa iba’t ibang larangan at ang mga batayang hakbang sa pagsusulong ng pro­pe­syonalisasyon ng pagsasalin sa bansa.

Tiyak nitong mga layunin ang mga sumusunod:

  1. Matukoy ang kahala­gahan ng pagsasaling pam­pa­nitikan sa pagkilala sa mul­tikul­tural na realidad ng Filipinas;
  2. Maihambing ang iba’t ibang karanasan sa pagsasaling pampanitikan mula sa iba’t ibang larangan;
  3. Maibahagi ang sariling obserbasyon sa mga hamon sa propesyonalisasyon sa pagsa­salin sa bansa; at
  4. Makilahok sa pagmumung­kahi ng mga batayang hakbang sa pagsusulong ng prope­syonalisasyon ng pagsasalin sa bansa.

Ang halaga ng  rehistrasyon ay P2,500 para sa sertipiko ng pagdalo sa tatlong araw na seminar, pagkain, kit at kaukulang CPD units.

Maaaring magpatala at mag­ba­yad hanggang 31 Hulyo 2019.

Para makapagrehistro, mangyaring punan ang Google Form na nasa link na https://forms.gle/9mz4n2JYwRiFhZLL9.

Maaari rin magbayad sa pamamagitan ng banko gamit ang sumusunod na mga detalye: BPI Account Name: University of Santo Tomas Account Number: 0151-0000-45.

Para sa imbitasyon at iba pang detalye, makipag-ugna­yan kay Prop. Amur Asuncion sa email na [email protected] at sa numero na 09276423078.

About hataw tabloid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top