Sunday , 20 April 2014
Breaking News
You are here: Home » Opinion » Tips sa paglipat sa bagong bahay

Tips sa paglipat sa bagong bahay

ANG paglilipat sa bagong lugar ay nakapapagod na karanasan, o maaaring nakapapangamba rin. Ano man ang hirap na daranasin, mag-focus sa pagtrato rito bilang positibong karanasan. At siyempre, gawin ang makakaya sa paggamit sa basic feng shui tips na ito.

*Ang maayos na space na walang kalat ang best feng shui foundation para sa bagong bahay. Ibig sabihin, iligpit muna ang inyong mga kalat bago lumipat sa bagong lugar. Huwag nang dalhin pa ang mga kalat mula sa lumang bahay patungo sa bagong bahay.

*Ang better connection sa bawat item na iyong pag-aari, ay ganoon din kaayos at kaklaro sa iyong sariling energy levels. Ang décor items na maaaring hindi naman clutter ay maaaring maging clutter kung hindi mo na kailangan. Idispatsa na ang mga ito kung hindi na gusto o hindi na kailangan.

*Ang bedroom ang pinakamahalagang lugar sa bahay. Tratuhin ang sarili nang maayos sa bagong bedroom at sa iba pang mga bagay sa loob nito. Matutong magbuo ng good feng shui bedroom at panatilihin ito.

*Ang mga bahay ay mayroon ding mga ala-ala, katulad din ng mga tao. Ang enerhiya ng lahat ng nangyari sa nakaraan ay mananatili sa loob nito. Ang smartest way na dapat gawin sa paglilipat sa bagong lugar ay maging mulat na dapat magsagawa ng space clearing. Good luck sa inyong bagong bahay, mag-focus sa pagbubuo ng magagandang ala-ala rito.

Lady Choi

Scroll To Top